Постови

VI: Присвојне заменице

V: ,,Аги и Ема”, Игор Коларов

Падежи: вежбање

V: Глаголи кретања

VIII: Зависне реченице; домаћи задатак

VII: Врста речи; домаћи задатак