Падежи: вежбањеhttps://french-online.ru/category/raznoe/page/2/Подсетимо се промене именица по падежима. У нижим разредима смо детаљно учили (и једнину и множину), па ћемо сада урадити неколико вежбања како бисмо се подсетили свих појединости:

1. Напишите дате именице у дативу и генитиву:
2. Напишите одговарајуће наставке у складу са падежом:


3. Одредите у ком су падежу наведене речи:


4. Именице из заграде употребите у одговарајућем падежу:


5. Следеће речи употреби да саставиш реченице (глаголи су у одговарајућем облику, потребно је додати субјекат, а остале речи употреби у одговарајућем падежу):

Ехали, электричка; 
картинка, книга; 
заметка, газета; 
забыл, задача; 
подошли, остановка; 
бежит, дорога; 
узнал, встреча; 
играет, скрипка; 
спрашивал, погода; 
были, выставка.

Извор: https://budu5.com/

Срећан рад! 🙋

Коментари