VI: Деклинација именица у руском језикуКао што знате, у руском језику постоје падежи као и у српском, али се вокатив не наводи. Ми смо у петом разреду научили све падеже, којих ћемо се подсетити:


  • Пре свега, морамо одредити род именице и врсту промене:

1: женски (и мушки род) на –а, -я: Девушка, семья, дорога, Мария.
2: мушки род с нултим наставком и средњи род на –о, -е.: Поле, море, дом, Андрей.
3: женски род на –ь. Дочь, церковь, путь, мать.

Дакле, највећи број именица мушког рода се подудара са променом средњег рода..


  • Онда, имајмо на уму, прве две промене које смо учили (а по којој се мењају именице мушког, женског и средњег рода):
Као што видите, навели смо једнину. Падежи се одређују питањима које користимо и у српском језику, дакле:

ко? шта?
кога? чега?
коме? чему?
кога? шта?
(с) ким? чим?
о коме? о чему?

Када одредимо који је падеж у питању, само треба именици одредити дати облик, а ви то већ знате.

Зато следеће реченице са српског преведите на руски, и пазите на облик падежа!

Добила сам књигу.
Ишла сам на море.
Причала сам са братом.
На столу је свеска.
Мама ради у библиотеци.
Сестра има нови телефон.
Видим велику цркву.
Ова књига је о глумици.

Срећан рад!


Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/228493/new_sklonenie-po-padejam-imen-suschestvitelnyih-i-chislitelnyih

Коментари