VI: Деклинација именица у руском језику, други део

  • У претходном посту обновили смо промену именица по падежима у једнини, док ћемо сада утврдити и промену именица у множини. Као што се сећате, када смо учили множину именица, говорили смо о томе када не употребљавамо ы. Да се подсетимо:
Памтимо! Акузатив = Номинатив - када је у питању неживо биће: Вижу стол.
                Акузатив = Генитив - када је у питању живо биће (али не код женског рода једнине!) Вижу человекА; Вижу мамУ.

Приметили смо и да у множини имамо исте наставке у одређеним падежима, то су: -АМ у дативу, -АМИ у инструменталу и -АХ у локативу (као што је у једнини у свим родовима наставак -Е у локативу). Запамтите и да је генитив женског и средњег рода множине без наставка.


  • Подсетите се промене личних заменица. 👀
Преведите на руски: 

Причала сам са друговима о књизи.
Ми смо завршили тежак посао.
Добили смо од наставника много задатака.
Желим да идем у градске паркове, али не могу.
Волим да читам књиге.
Радујем се новим игрицама.
Он је говорио о вама.

Промените по падежима (и множина и једнина) следеће речи: КНИГА, УЧЕНИК, ОКНО.

Срећан рад!

(Рок: до уторка)
Коментари