VI: Присвојне заменицеПрисвојне заменице, као и у српском језику, означавају ЧИЈЕ је нешто: мой учебник, твой стол, наш дом, ваш завтрак, свой телефон. До сада смо учили промену личних заменица по падежима, а сада ћемо научити и како се мењају присвојне заменице:

Примери:

Это мой друг. Это его шапка. Мне нравится её цвет.
Это шапка моего друга. Это ботинки наших друзей. Здесь нет ваших ботинок.
Это его дом. Здесь живут его братья и его сестра. Здесь нет его друга.

Препишите у свеске и запамтите!

Више на: http://www.urya.ru/catalog/41-prityazhatelnye/101-tablica_sklonenie_prityazhatelnyh_mestoimenii.html
👋

Коментари