V: Пеђа Трајковић: „Кад књиге буду у моди”Да ли се сећате да смо ову песму читали у оквиру часа посвећеног савременој поезији? Некима је она била и најбоља у том избору.
Сада ћемо се подсетити ове песме, а затим ћемо обновити научене и научити нове појмове из књижевности.


                                         


Погледајте инсерт РТС-а посвећен Пеђи Трајковићу, уочите шта писац издваја као најважнију особеност деце, као и како се он осећа док ствара своја књижевна дела. 

 


Најпре прочитајте целу песму у вашим Читанкама. Затим ћемо одредити род и врсту књижевног дела, као и његове особености:
РОД: Лирика
ВРСТА: Хумористичка поезија; Поезија за децу

Прва строфа (подсетимо се: строфа је мисаоно и емотивно ритмичка целина састављена од два или више стиха; стих је основна ритмичка целина која заузима један ред у песми):


Ако се једном догоди
да све по чудима крене,
да књиге буду у моди —
библиотеке ће, уместо чланове,
уписивати фанове
и литерарне манекене!
 Размисли: 

Зашто је потребно да све крене по чудима да би књиге биле у моди? Зашто сада књиге нису у моди? Може ли то неким чудом да се измени? Ко су фанови и литерарни манекени? Да ли си ти нечији фан? 

Поента строфе, али и песме: Библиотеке су, нажалост, застареле и потребно је чудо да се то промени.

Друга строфа:

Песник се обраћа читаоцима (да ли су то само деца?) чиме остварује повезаност између аутора и публике. Он користи поређење (вијугају као пруге) да дочара колико људи данас нису чланови библиотеке.

Размисли: Колико би дуга пруга била заиста која би осликавала ред људи који одједном почињу да читају. Замисли свет у којем сви полињу да читају књиге. Шта би се догодило? 

Трећа строфа:

Зашто оним тетама тамо самоћа лица у строгост намршти? Шта је неопходно једном библиотекару? Како би изгледао твој идеалан библиотекар? А библиотека? 

Обрати пажњу на то да песник користи термин сонет (то је облик песме који има четрнаест стихова и има два катрена и два терцета). Подсети се:

ДВОСТИХ: строфа од два стиха
ТЕРЦЕТ: строфа од три стиха
КАТРЕН: строфа од четири стиха

Библиотекари су намрштени, библиотеке празне, шта онда људи раде?Четврта и пета строфа: 

Замислите, људи, та чудеса,
све девојчице седе за лектиром
и уместо тричаријама ес-ем-еса,
напајају се Сервантесом и Шекспиром.
Замислите, рецимо, дечаке оне
којима нису једино штиво
кладионичких тикета колоне
и блентаве рекламе за пиво,
већ Андрића читају
и све живо!

Чиме се ти занимаш? Да ли си чуо за Сервантеса, познатог шпанског писца, или за Шекспира, познатог енглеског писца? Зашто дечаци читају рекламе за пиво и тикете? Јесу ли то сва интересовања данашњих младих? Шта песник поручује овим замишљањима? Шта си ти читао од Андрића? 

Шеста строфа:

Метафором номинатив, уморан до неба, описује се стање граматичке описмењености. Да ли су теби драги падежи? Умеш ли да их користиш? Која је веза између падежа и књига? У ком је падежу именица у следећем стиху: Замислите како ће се читалачкој младежи...
Да ли знаш како се употребљава глагол ТРЕБАТИ који је употребљен у овој строфи?

Глагол ТРЕБАТИ је неличан глаголски облик, те ћемо га користити увек у облику: требало би, требало би да када уз њега постоји допуна ГЛАГОЛОМ; када га допуњујемо ИМЕНИЦОМ, онда је личан глаголски облик и може се рећи: требам, требаш и сл.
Пример: Требало би да више читам књиге. Требам неку добру књигу. 

Седма строфа:

Ова песма је изузетно ритмична, а то се постиже: понављањем (замислите), римама (цуре:фризуре; бригу:књигу) и стилским фигурама: епитетима (редове дуге, колоне недогледне, лепотице цуре), метафорама (самоћа лица, експлозија читача) и поређењима (вијугају као пруге).
Подсетимо се:

Рима је гласовно подударање на крајевима стиха. Постоји више врста рима, сада ћемо истаћи неколико:

Парна рима: када се римују последње речи два узастопна стиха.
Укрштена: када се римују први и трећи, други и четврти крај стиха.
Обгрљена: када се римују први и четврти, други и трећи крај стиха.

Која је овде рима заступљена? 

Осма строфа:

Замислите, министар са портфељом,
који се досад о свему питао,
све знао, чуо и видео,
одлучи да се поздрави са фотељом,
јер као дете није прочитао
Душка и Ршума,
па се постидео.

Ко је то министар са портфељом? Шта мислиш, да ли су министри начитани? Да ли би неки министар заиста отишао са своје позиције јер није читао Душка и Ршума? 
Каква је слика света коју песник приказује? Да ли ти се допада песма? Да ли ти се допада слика датог света?


мала вежба из граматике:

  1. напиши у инфинитиву све глаголе из последње строфе
  2. подели ове глаголе према виду
  3. да ли је глагол поздравити у стиху одлучи да се поздрави са фотељом, прелазан или непрелазан и по чему то одређујемо?

мала вежба из књижевности:  • Осмисли краћи састав или песму о неком књижевном делу које је на тебе оставило велики утицај. Можеш и цртати. ;) Погледај како је то урадила твоја наставница на основу свог омиљеног дела (које ћеш ти читати у седмом разреду):  https://ipantelic.blogspot.com/2020/05/blog-post.htmlвежба за размишљање!

  • Погледај снимак са јутјуб канала Институције на којем се одлично приказује зашто је важно да читамо (примети да је грешком у првих неколико секунди снимка конкструкција са мном написана састављено :)).Потруди се да макар мало допринесеш чуду: да књиге буду у моди.

:)!


Коришћене илустрације Боба Живковића, а последња преузета са интернет сајта.

Коментари