VI: Бранислав Нушић: „Аутобиографија”О Браниславу Нушићу смо више пута говорили. Читали сте и Кирију и Аналфабету, те сте могли закључити са колико хумора и обзира према друштвеним темама и проблемима Нушић пише. Међутим, то сте најбоље осетили кроз редове Аутобиографије. Пре но што почнемо разговор о лектири, хајде да се присетимо основних података из његове биографије:

 • Бранислав Нушић је један од наших највећих комедиографа. 
Branislav Nušić 1904.jpg
Бранислав Нушић 1904. године, фотографија његовог кума и фотографа Милана Јовановића
Потпис Бранислава Нушића


 • Живео је од 1864. до 1938. 
 • Звао се Алкибијад Нуша, и сам је променио своје име. 
 • Писао је под псеудонимом Бен Акиба.
 • Писао је драме, романе, есеје, приче...
 • Његова најпозатија дела су: Госпођа министарка, Покојник, Сумњиво лице, Аутобиографија, Хајдуци, Кирија, Ожалошћена породица, Власт, Народни посланик.
 • Учествовао је у српско-бугарском рату, био је и дипломата, новинар, управник позоришта, фотограф.
 • Бранислав Нушић са одликовањима

АУТОБИОГРАФИЈА

Погледајте занимљив, кратки приказ о овој књизи: Аутобиографија.

 • Најпре се подсетимо тога шта је аутобиографија.
 • Аутобиографија је прозно дело у којем аутор приповеда о свом животу од рођења, па до одређеног момента у животу. Аутобиографија подразумева ретроспективно приповедање у првом лицу једнине, а неретко и обраћање читаоцима, чиме се ствара присна веза међу писцем и читаоцима. 
 • До ког момента је написана ова аутобиографија? Чини се да постоје два краја. Један је у вези са последњом главом, а један је, пак, дефинисан поговором. Шта мислиш да ли је тај поговор истинит, и како га тумачиш? Занимљиво је започети причу о Аутобиографији од њеног краја, с обзиром на то да је је Нушић у предговору напоменуо како аутобиографија обухвата период од рођења па до женидбе. Шта ти мислиш о овом шаљивом мишљењу? Имај на уму да када имамо исту идеју или мотив на почетку и на крају књижевног дела, ми онда говоримо о цикличној (кружној) композицији. Који се ефекат постиже мотивом женидбе и слободе у овом делу? Слобода се, при том, приказује и на примеру записивања последњих речи, те и са записивањем речи узвишене уметности (велики писци у постељи; песник који се пијан враћа кући).
 • Најпре, издвој неколико најинтензивнијих осећања које је дело оставило на тебе. Из перспективе дела, какав је овај свет (опиши га у две до три реченице)? Који је основни тон приповедања?
 • Ако хумор дефинишемо као способност спознаје комичног, треба направити фину разлику између хумористичног и ироничног, сатиричког и саркастичног. Иронија, пре свега, подразумева израз супротан оном шта се жели рећи. Сарказам је појачана иронија и често може имати заједљив карактер, док је сатирично оно што подразумева жестоку критику друштва, власти, система и слично. Нушић користи све ове стилске изразе, али се увек задржава у основном, хумористичком. 
 • Због чега Нушић пише аутобиографију? Које три стране саслушава и зашто каже да је мудрост људска често пута збир људских лудости? С обзиром на то да је онај трећи једини видео живот; да ли схваташ зашто је Нушић одабрао да све о чему пише, пише хумористичким тоном?
 • Шта нас највише засмејава када нешто читамо или гледамо? Најпре ако нам се приказује нешто што је нетачно као апсолутно тачно, те ако се нешто преувеличава (хипербола је основни израз хумора), те уколико се догоди нешто потпуно неочекивано (неочекивани обрт) било у изразу, било у радњи дела, као и у спајању неспојивог (Тако, сећам се, кад је поп сручио на мене, онако голога, читав бакрач хладне воде, да сам му у души опсовао нешто тако нехришћански да то ни у ком случају не би могло послужити као моја изјава приликом ступања у хришћанство). Ми се, с првим сусретањем Аутобиографије, имамо одмах насмејати: Нушић наводи да се сећа својега рођења, па и крштења. Да ли је то могуће? Како се то Нушић родио и шта обележава његово најраније детињство?
 • ДЕТИЊСТВО 
 • Шта то значи припадати средњем роду и како Нушић објашњава дечји исказ Ја имам нове пипе!?
 • Човек у панталонама и моћ у сукњи: Ако је сукња одиста симбол попустљивости и мекуштва, због којега су народи који су је носили и пропали, откуд да њу и данас задрже као ношњу представници силе: владари, попови и жене? Ова тема односа стварне и привидне власти присутна је у целом роману. Наведи неке од теби занимљивих примера и објасни их.
 • Зашто Нушић за наслов једне своје главе користи назив Суђаје? Знаш ли ко су биле, према митолошком веровању Суђаје? 
 • ОСНОВНА ШКОЛА
 • Кад сам достигао за школу, сви су у кући данули душом, уверени да је школа калуп у који се дете, као прокисло тесто, метне, па му школа да форму и врати га родитељима печено. Да ли би се и ти сложио са овом изјавом? Како је описана основна школа? Која је разлика у школи некад и сад (Имај на уму и цитат: Дете у основну школу полази са извесним предосећањем да ће извлачити батине.)
 • ГИМНАЗИЈА
 • Можемо приметити и да је школски систем формално био другачији него данас.Тако је основна школа обухватала само учење читања и писања, рачунања и основних појмова, док су се озбиљнија подучавања вршила у гимназији (која је почињала много пре ове данашње). Тако да сваки предмет у школи заузима једну главу Аутобиографије. Сви предмети су приказани интересантно и хумористички (Беше ли ти оно магаре што ни прошлога пута не знађаше лекцију?), износећи оне појединости које чине наставу тих предмета и до дан-данас. Тако је за час српског језика неопходно да своје питање поставите правилно, па чак и ако вас то кошта одласка у тоалет (интерпункцијски знаци, те чак седам падежа), на часу математике добијате задатке чији вам циљ никако тренутно није јасан (математика као гладна жентурина, са оштрим, гвозденим зубима, змијама место косе, топовским ђулетом место срца) физика и хемија закомпликују и оно што сте логички закључили, док вас историја и географија одведу у непознате пределе, очекујући од вас да научите баш ту важну и неопходну и страшно чудну реч (Кудурнагупта и планетарни систем). Који су, према твом мишљењу предмети најбоље описани? Издвој један од њих и препричај укратко, трудећи се да протумачиш поруку коју аутор шаље. Издвој неколико интересантних описа и смелих изјава (Попут оне: Тај Зенон, кобајаги грчки филозоф, био је неки математички лудак. Или: Волео сам живот, али ме латински језик отера у гроб.)
 • ПРВА ЉУБАВ
 • У оквиру ове главе постоје две приче о првој љубави, једна је директна, а друга индиректна. Објасни их и промисли зашто су испричане тим редоследом?
 • ПРВА И ДРУГА ПЕСМА
 • Због које песме је аутор први пут кажњен? Ко је тада био увређен? Како је изгледао суд који му је судио? Да ли је дата друга песма? Шта мислиш, зашто? Шта је заједничко овим песмама? Мислиш ли да би Нушић био добар песник?
 • ДРУГА ЉУБАВ И СВЕ ОСТАЛЕ
 • Прва љубав је опасна само кад је уједно и последња. Друга љубав је у ствари прва. Како тумачиш ове мисли? Да ли је Нушић озбиљно схватао љубав и шта све обухвата под тим појмом? Како је изгледало његово заљубљивање? 
 • Q.B.F.F.F.S. И ВОЈСКА
 • Зашто је аутор овако насловио своју главу у којој описује завршетак студија? Можемо приметити да он прилично горко и незадовољно приповеда о тадашњем стању у друштву које је подразумевало да се веома тешко човек може запослити. Неопходно је да човек моли, да се понижава и да ради послове који су испод ранга његове дипломе. Знање је нецењено, а на водећим функцијама су неписмени људи који мисле само на себе. Како се Нушић сналази у овој ситуацији? Колико се ситуација у друштву од тада променила? Зашто се опис војске одлично уклапа у опис функционисања некомпетентне власти?
 • БРАК
 • Издвој најинтересантније описану дефиницију брака. Како би ти описао брак? Да ли се слажеш са искуством ауторовим које налаже да је стпљење најважније у браку? 
 • Који је твој целокупни утисак о књизи? Коју би поруку могао да издвојиш?
ЗБОГОМ, И ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Срећан рад! :)

Коментари