VI: Хајде да се подсетимоКако се ближи крај школске године, треба поновити оно најважније из градива што смо усвојили ове године:

  1. Учили смо неколико гласовних промена, у наредном тексту о њима допуни појмове који недостају:
Када се безвучни сугласник претвори у звучни то је ___________________________ и ову гласовну промену не треба мешати са једначењем сугласника по месту творбе где се гласови ________________ мењају у __________________. Лако је замаптити да К, Г и Х дају Ч, Ж и Ш када се нађу испред _______, а то се зове ____________________. Сибирализација је када ___________________. Учили смо још и да је Л прелазило у О, а да се ово најбоље може видети у ____________________________, као и да је непостојано А оно а које је у једном облику исте речи присутно, а у другом облику те исте речи одсутно, пример за то је: _________________________. Међутим, најлакше се памти да је ЈОТА односно Ј испред ненепчаних сугласника дало предњонепчане, али и неке сугласничке групе, то су ______________________. Ипак, најлепше од свега је када приметимо да је нека сугласничка група постојала, па се због тежине изговора, упростила, и то се зове _______________________.
      
      2. У наредном стиху подвуци БЕЗВУЧНЕ сугласнике и одреди која је приказана стилска фигура: 

Доле пада сунце, за гору, за гране.      __________________________________

       3. Ако смо рекли да је ПРЕФИКС творбени наставак који се налази ПРЕ основе, а да СУФИКС долази ПОСЛЕ основе; те да је КОРЕН речи она најмања јединица која чува значење те речи и да ово треба одвојити од ГРАМАТИЧКЕ ОСНОВЕ и НАСТАВКА ЗА ОБЛИК (граматичка основа је непроменљиви део речи на који додајемо наставак који не мења дату реч, за разлику од творбе), онда одреди:

ПРЕВОЗИТИ 

корен _________ творбена основа __________префикс _________________ суфикс ____________

граматичка основа _____________________ наставак за облик _________________

КУВАРИЦА

корен ______________ творбена основа _______________ суфикс ______________

граматичка основа ______________ наставак за облик ______________

ОБЛАЧИЋ

корен ____________ творбена основа _______________ суфикс ________________

граматичка основа ________________ наставак за облик _______________

        4. Пажљиво прочитај следеће реченице:

Тога дана уселила сам се у буре. Прво сам унела малу столичицу и над њом разапела стари неки избељени кишобран с којим су млађи ишли у јесен да пазаре. 

Одреди врсту речи следећим речима: тога, у, прво, сам, над, њом, стари, избељени, у, јесен, да

Одреди службу речи подвученим речима: __________________________________

У којем глаголском времену су глаголи из ових реченица: ______________________________

Како би прва реченица звучала у аористу, а како у плусквамперфекту? _______________________________________________
_______________________________________________

Да ли би могао глагол уселити се да напишеш у имперфекту? ________________________

Да ли се сећаш у којој приповеци се говори о усељавању и маштању у бурету, о такозваној робинзонијади на начин једне девојчице и ко је ову приповетку написао? _____________________________ Ком књижевном роду ово дело припада? _______________

        5. Пажљиво прочитај стихове песме Свети Сава:

Са буктињом упаљеном, настојник се отац јави.
Он буктињу горе диже, изнад своје главе свете
И угледа, чудећи се, безазлено босо дете.

Одреди падеже подвученим именицама: __________________________________

Ко је написао ову песму: _________________________________

Ком књижевном роду ово дело припада? _______________________________

С обзиром на то да у песми има елемената нарације и дескрипције, она обилује епитетима, који су епитети у овој песми: _______________________________________.

Ако ти кажем да је стих којим је песма испевана хексаметар, можеш ли ми рећи колико има слогова у датим стиховима? ________________________________________________


  6. Које врсте независних реченица постоје и зашто се тако зову? _____________________________________________________________________________
        
            7. Прецртај оно што је неправилно написано:


 необразован не образован
 незнање не знање
 доћи ћу доћићу
 одоходо 
 завршисмозаврши смо 
 незнамне знам 
 отсвираодсвира 
 најјачинајачи
 МилицинМиличин 
 књигицакњижица 
 председникпретседник
 зелембаћ  зеленбаћ

И не заборави, када се обраћамо неком из поштовања, пишемо:

Поштована наставнице, 

Добио сам Ваш мејл и проследио задатке.

Срдачан поздрав,

Марко Марковић

А наставница ће одговорити:

Драги Марко,

У реду; прегледала сам одговоре свих ђака и шаљем ваше целокупне резултате.

Срдачно,

Ивана Пантелић
:)


Коментари