VI: ,,Моји изуми", Никола Тесла


Пре него што прочиташ одломак из Теслине аутобиографије, погледај кратак снимак о Теслином животу:


Док будеш читао одломак, обрати пажњу на наредна питања:

Да ли би могао да претпоставиш да је овај текст написао велики научник? О чему највише приповеда научник? Који је владајући тон приповедања? 

Анализа

*Тема одломка: Теслино детињство и његов однос према животињама, људима и науци

*Описани догађаји:
Незгода у цркви
,,Еурека"
Згода са вранама 
Сан о Нијагариним водопадима

*Особине главног лика, који је и приповедач (и аутор) посебно се истичу кроз описе односа према животињама и природи: јато гусака, хватање врана, одушевљење водом.

*Приповедачки поступци: 
1. Ретроспективно приповедање у првом лицу
2. Дескрипција

*Текст је богат епитетима (горопадна жена, парајући звук, неувежбани регрути, јединствени шампион...) и метафоричним описима (нисам био ништа друго него заточеник, био сам целе ноћи жив закопан...)

*Аутобиографија је врста књижевно-научног дела у ком аутор описује сопствени живот од рођења до тренутка писања или одређене етапе живота. 


🐦 Прочитај у Читанци додатне текстове о Тесли. Пронађи слику  неког његовог изума и нацртај га. 

Извори: 
www.youtube.com
др Јелена Журић, Читанка, ЕдукаКоментари