V: „Десетица”, Иван Цанкар


Прочитајте одломак Десетица који се налази у вашим Читанкама.
Док будете читали текст, обратите пажњу на то ко приповеда, како се осећа дечак, где се он налази, као и шта ће га обрадовати. 
Након тога, присети се следећих појмова и одговори на питања:

Ретроспекција је осврт на прошлост. Ретроспективно приповедање је приповедање прошлих догађаја.  
Наратор је онај који прича причу.
Приповетка је прозни текст (не мора бити кратак) који садржи у себи исприповедану радњу, са ликовима који су носиоци одређених идеја; често представља слику неког времена.
Портрет је опис књижевног лика.
Слике ентеријера (унутрашњи простор) и екстеријера (спољашњи простор) приказују уметнички књижевни приказ простора у делу и често ближе описују ликове. 
Мисли књижевног лика често сазнајемо кроз унутрашњи монолог (разговор са собом). 
 
Сви ови појмови су важни јер их проналазимо у Десетици. Када их препишеш у свеску, одговори на следећа питања:

1. Ком књижевном роду припада ово дело?
2. Ко је главни лик дела и шта сазнајемо о њему?
3. Како дечак описује место у којем се буди? 
4. Обрати пажњу на следеће описе: бојажљива рука, плашљиво око, у непојмљивом страху, добило (је) чудне, изобличене, некако непријатељске облике и чинило утисак неописиве беде и жалости, горак немилосрдан бол. 
Које емоције буде ови описи? Пронађи још сличних описа у тексту и препиши их. 
5. Како је описана газдарица?
6. Како доживљаваш следећи опис и на кога се односи: Имао је округло, задригло лице и зле, тврдичке очи; дебеле руке биле су му вечито масне, јер је само јео и јео. Мени је у грудима било суво и празно, језик ми је био крут?
7. Зашто се дечак осећа тако усамљено и шта ће га орасположити? 
8. Какав је свет који је описан у овој приповеци? Шта је на овом свету најважније за човека? 

Мати је из даљине видела мој бол, и смешећи се погледала на мене, као што би погледало само драго сунце. И гле, чудо божје, заиста су се облаци растурили и весело сунце засјало кроз прозор. 

☀️

Коментари