V: „Кирија”, Бранислав НушићПошто сте одгледали драму Кирија, сада прочитајте у вашим Читанкама одломак Кирије. Обратите пажњу на лица у драми, како су приказана, које их особине одликују, која је тема одломка, као и која осећања буди у вама.


Приметили сте да сиромашан отац даје деци да бирају градове у које ће путовати. Деца то чине, вероватно, према ономе што су чули некада од одраслих. Јасно је да су врло сиромашни и да је њихов доживљај света, нажалост, тиме и оптерећен. Занимљив је хумористички начин на који отац описује градове и државе које упознаје са децом (то је чувена кула у Пизи, која је знаменита по томе што је крива; ...чувена је једино по томе што се на њу сваке године пењу беспослени људи) у којем, ипак, има мало и ироније.
Одакле она долази казаће нам се уколико пажљиво прочитамо шта отац каже о Отаџбини (У нашој Отаџбини чекају нас у братски загрљај финанси, цариници, порезници и егзекутори.)

Погледајте овде мапу замишљеног путовања.

Сада ћемо научити неколико нових књижевних термина који су у вези са овим делом.

  • Драма је књижевни род и може бити комедија, трагедија и комедија у ужем смислу.
  • Драму одликују ЛИЦА, састоји се из ЧИНОВА, а пише се за ПОЗОРИШТЕ.
  • Драму чини пет етапа (мада их не мора имати све): увод или експозиција, заплет, врхунац у развоју радње или кулминација, преокрет или перипетија и расплет.
  • Драму одликују ДИЈАЛОЗИ (разговор између лица), РЕПЛИКЕ (појединачни говор лица), ДИДАСКАЛИЈЕ (опис сцене или изгледа и понашања лика).
  • ПАМТИМО појмове: Драматург је позоришни уметник, драматизује текст или га пише за позориште. Костимограф смишља костиме. Лектор исправља грешке у тексту. Редитељ руководи сценском реализацијом драме. Сценограф осмишљава изглед сцене.  Глумци играју улоге. (Мали подсетник; Исправно је рећи: ја сам глумио, а не ја сам глумео: Жанка Стокић је глумила Живку у комедији Госпођа министарка.) 

http://skr.rs/APN

Поздрав! :)
Коментари