VIII: Упражнение


На часовима руског смо цртали  табелу са префиксима које додајемо на глаголе кретања. Сећате се, рекли смо да они мењају значење глагола, самим тим и глаголски вид. 
Тако ће, на пример, глаголи ИДТИ́ / Е́ХАТЬ приликом додавања префикса ПО-, ПРИ- и У- увек бити свршеног вида: прийти́ / прие́хать, по́йти / пое́хать, уйти́ / уе́хать.

Погледајмо интересантне примере преведене на енглески језик.Треба обратити пажњу на облик именице, односно на падеже који се користе уз предлоге (в, на, к, из, с, от):

Идем на универзитет/у школу (акузатив).
Идем ка другу/другарици. (датив)
Долазим (путујем) из школе/са посла. (генитив)
Долазим од друга. (генитив)

Са десне стране су истакнути префикси и њихово значење са прошлим обликом глагола ићи.

Подсетимо се, још једном, префикса:


Увек треба имати на уму да ми у српском не правимо дату разлику у глаголима кретања, али да за ове облике глагола разликујемо свршени и несвршени вид: дакле, прићи - прилазити, изаћи - излазити, ући - улазити, отићи - одлазити, доћи - долазити... 
Међутим, у употреби неких префикса немамо једнако значење, тј. у српском немамо одговарајући облик, зато је важно знати  употребу глагола кретања, као и значење префикса. 
Како бисте ову област још утврдили, урадите вежбања 8, 9 и 13 из уџбеника, на страни 72.

Извор табела: http://skr.rs/Ars

Срећан рад!

Коментари