VIII: Глаголи кретања у руском језику


Глаголе кретања разликујемо по томе да ли је радња усмерена, односно да ли се одвија у овом моменту и да ли се понавља, као и да ли се обавља пешке или превозним средством. Осим глагола које смо до сада усвојили, обратићемо пажњу на још један пар глагола, истоветне функције примењивања, а то је плыть:пла́вать (ПЛИВАТИ).
Навешћемо промену глагола глагола плыть и пла́вать (садашње и прошло време, као и императив):


наст.прош.
Яплыву́плы́л
плыла́
 —
Тыплывёшьплы́л
плыла́
плыви́
Он,
Она,
Оно
плывётплы́л
плыла́
плы́ло́
 —
Мыплывёмплы́липлывём
плывёмте
Выплывётеплы́липлыви́те
Ониплыву́тплы́ли —
http://skr.rs/ATKнаст.прош.
Япла́ваюпла́вал
пла́вала
 —
Тыпла́ваешьпла́вал
пла́вала
пла́вай
Он,
Она,
Оно
пла́ваетпла́вал
пла́вала
пла́вало
 —
Мыпла́ваемпла́вали
Выпла́ваетепла́валипла́вайте
Онипла́ваютпла́вали —
http://skr.rs/ATS

Како бисте увежбали дате глаголе, а уз већ познате глаголе, погледајте наредну табелу и урадите следеће задатке: 

http://skr.rs/ATE


Више на: https://ru.islcollective.com/russkii-rki-rabochie-listy/grammatika/glagoly-dvizheniya/19907

Срећан рад! И увек имајте на уму да на речнику Википедије можете наћи много корисних ствари: облик речи, промену, конјугацију, синониме, антониме и сл.: https://ru.wiktionary.org/

Коментари