VII: Поређење придева у руском језику


Степен поређења је категорија која нам је позната и у српском језику. Придеви се пореде према степену одређене особине и разликују: позитив, компаратив и суперлатив.

Данас ћемо погледати како се гради КОМПАРАТИВ:

И компаратив и суперлатив у руском језику имају прост и сложен облик. 

Прост облик подразумева додавање наставка (-ее; -е; -ше) на основу (и не мења се по падежу, роду и падежу), а сложен подразумева додавање облика более или менее на позитив.

Погледајте како изгледа прост облик компаратива:

 Сравнительная степень

А ево и сложеног (и једноставнијег) облика:

Составная форма
Да ли ти је јасно?

Погледај трећи задатак на четрдесетој страни у уџбенику; преведи га и покушај да од тих придева направиш обе врсте компаратива.

Више на: https://ppt-online.org/516464

Срећан рад!

Коментари