VI: Глаголска времена; Обнављање


На часовима смо учили три нова глаголска времена, то су: АОРИСТ, ИМПЕРФЕКАТ и ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ.

Да се подсетимо:

Аорист се гради само од глагола свршеног вида, а представља радњу која се одиграла у прошлом времену непосредно пре тренутка говорења:

Узесмо све те књиге пре него што су затворили књижару!

Имперфекат се гради само од глагола несвршеног вида, а представља радњу која је трајала неко време у прошлости, често напоредо са неком другом радњом:

Узимасмо све те књиге док затвараху књижару.

Плусквамперфекат се гради од (им)перфекта помоћног глагола бити и радног глаголског придева, а означава радњу која се догодила у прошлости пре неке друге прошле радње; давнопрошло време.

Ми смо били узимали те књиге пре него што су затворили књижару. 

👀 КРЕАТИВАН ЗАДАТАК: 

  • Напиши кратак састав, користећи следеће глаголе: били радили, читах, гледасмо, видеше, помислише, одабраху, био слушао, били закључили, паде, седе, беше, беше звао, живљасмо. 

  • Не заборави да напишеш који су ово глаголски облици.

Срећан рад!
Коментари