V: „Певам дању, певам ноћу”, Бранко РадичевићДа ли сте знали да се у вашим Читанкама налази текст песме по којој је снимљена позната песма Здравка Чолића? 

Преслушајте:


Песму Певам дању, певам ноћу написао је Бранко Радичевић, наш познати песник роматизма.

Песма је настала  1847.Посветио ју је Мини Караџић, ћерки Вука Караџића:


Портрет Мине Караџић, Јован Исаиловић     
Певам дању, певам ноћу

Певам дању, певам ноћу,
Певам, селе, што год оћу:
И што оћу, оно могу,
Само једно још не могу:
Да запевам гласовито,
Гласовито, силовито,
Да те дигнем са земљице,
Да те метнем међ звездице.
Кад си звезда, селе моја,
Да си међу звездицама,
Међу својим, селе моја,
Милим сестрицама.
                                        


Емотивност и певање из интимног живота карактеристични су за период романтизма. Угледање на тематику народне књижевности, нарочито лирске књижевности, као и на њен језик (из песме: селе моја, земљице, звездице, сестрице) оставило је дубок траг у овом песништву. Симболика је присутна у домену љубавне тематике и представља недостижну љубав (симбол звезде), док је ритмичност песме постигнута понављањем и римама (гласовито:силовито, ноћу:оћу и сл.), као и стиху који има осам слогова - осмерцу.

Погледајте овај диван видео-снимак посвећен Бранку Радичевићу:


Уживајте! 🌷

Коментари