VIII: Глаголи, синтагме и правопис


1. Одреди инфинитивну и презентску основу следећих глагола:

пеглати 
прећи 
пасти 
објаснити 
сећи

2. Разврстај глаголе према њиховом глаголском виду (трајању радње):

скочити, претрчати, цртати, опазити, опажати

3. Поред следећих глагола напиши њихов ГЛАГОЛСКИ род:

спавати
пеглати
досађивати се
чучати
грдити

4. Напиши који су помоћни глаголи у нашем језику (мала помоћ: има их три)?

5. У датим примерима подвуци све личне глаголске облике:

пакујеш, пакуј, паковати, паковала, паковаше, пакујући

6. Потенцијал је (нпр. бисмо радили):

а) сложен;     б) прост;     в) лични;     г) нелични;      д) глаголски начин;           
ђ) глаголско време;      е) разликује род;     ж) не разликује род.

Заокружи слова испред тачних одговора.

7. У ком глаголском облику се налазе глаголи у датим примерима:

ћеш спавати
одспавах
си спавала
будемо спавали
спавајте
је био спавао
спавате
8. Одреди врсту синтагме:

брзо истрчавши
веома јако (напомена: јако није у средњем роду)
изузетно слаб
весело играње
речно корито

9. Подвуци главну реч у задатим синтагмама:

велики град на ушћу двеју река     жестоки налет ветра     грешка у корацима

10. Следеће реченице препиши поштујући правописна правила: 

Будешли ишао улицом српских владара у излогу српске књижевне задруге не ћеш видети слику Душана силног, него слику светог Саве, нашег нај важнијег средњевековног путника.

Момчило Жунић

Коментари