V: Врста речи

Како сте имали прилике да се подсетите свих ВРСТА РЕЧИ у српском, добићете практичне задатке у којима можете да провежбате усвојена знања:


  1. Ми смо отишли на тренинг.
  2. Напољу је дуго падала киша.
  3. Књига је увек добар пријатељ.
  4. Маштањем се може далеко стићи.
  5. Нисам ти се јавила, зато што сам журила.
  6. Највише волим да попијем две чаше сока након једног парчета торте.
  7. Нисам ти рекао да сам позвао и Ранка на рођендан.
  8. Ох! Он је тебе синоћ помињао стално.

Размисли:

Да ли је реч ПРОМЕНЉИВА или НЕПРОМЕНЉИВА?

Уколико је променљива: да ли означава онога ко врши радњу, какво је нешто или неко, да ли мења постојање лица, да ли означава број; и да ли означава радњу.

Уколико је реч непроменљива, размисли шта ближе одређује: неки појам или неку радњу; да ли везује неке реченичне чланове и да ли је кратак одговор или реакција.

Коментари